Cognac Encyklopédia

Po dôkladnom analyzovaní trhu, rovnako tak ako aj dlhodobom mapovaní dostupných publikácií o cognacu sa tvorca projektu a zároveň autor celej myšlienky Sadko Mýtnik rozhodol vybudovať agentúru, ktorá si kladie odvážne ciele nie len na poli vzdelávania a marketingu, ale aj v oblasti informácií, zozbieranie ktorých vyústi do vydania Encyklopédie Cognacu .

Nevyhnutnosťou pri pláne vydať najrozsiahlejšiu knihu o cognacu , je aj tím ľudí podieľajúcich sa na jeho realizácii.

Projekt Enycklopédie podporujú partneri agentúry – súkromné osoby i spoločnosti, ktoré sa do projektu zapojili finančnou podporou i vlastnou prácou.

Partneri agentúry Testum sú nie len zanietenými priaznivcami myšlienky, ale zároveň aj spolutvorcami s ochotou finančne podporiť veľkolepý projekt, ktorý sa tak stal jednou z našich spoločných priorít..