Cognac Club

V porovnaní s časom ktorý potrebuje každý dobrý cognac na svoje vyzretie, je čas doterajšej existencie Agentúry Testum podstatne kratší. Už na začiatku sme ale našli podporovateľov, partnerov a priateľov, ktorí s nami zdieľajú nie len časť už zrealizovaného sna, ale zaujímajú sa aj o plány do budúcnosti, ktorých by sa mnohí radi stali súčasťou.

Aj z tohoto dôvodu vznikol Cognac Club, ktorý žije svojim životom a ktorého členovia majú u nás vždy dvere otvorené. Neformálne rozhovory v príjemnom prostredí s tulipánkou naplnenou špičkovým koňakom sa striedajú s prezentáciami za účastí významných hostí zo zahraničia, ktorých meno zanechá nezmazateľnú stopu v bohatej histórii cognacu.